Стипендии

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

    Проверка за подадени документи за стипендия за зимен семестър за уч. 2022/2023 г

    При подаване на документи за стипендия студента трябва да получи два автоматични имейла в институционалната си поща.

  • Първият от тях съдържа информация, че студента успешно е подал документите си.
  • Вторият имейл съдържа информация за това, че от администрацията на университета успешно са потвърдени документите му. Възможно е документите да са върнати за корекция. Това означава, че е необходимо повторното им подаване с вече коригираните данни.

Стипендия за студенти платено обучение

Условия за кандидатстване на стипендия на студенти държавна поръчка

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – български граждани

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – чуждестранни граждани

Декларация за социална стипендия