Стипендии

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Помощи

Списък на студентите одобрени за еднократна помощ при тежко материално положение, летен семестър на 2022/2023 учебна година
Правила за отпускане на помощи на учащи се в Медицински университет-Пловдив, летен семестър на учебната 2022/2023 година

Заявление за еднократна помощ при тежко материално положение

    Проверка за подадени документи за стипендия за зимен семестър за уч. 2022/2023 г

    При подаване на документи за стипендия студента трябва да получи два автоматични имейла в институционалната си поща.

  • Първият от тях съдържа информация, че студента успешно е подал документите си.
  • Вторият имейл съдържа информация за това, че от администрацията на университета успешно са потвърдени документите му. Възможно е документите да са върнати за корекция. Това означава, че е необходимо повторното им подаване с вече коригираните данни.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/2023 г.

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – български граждани

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – чуждестранни граждани

Декларация за социална стипендия

КЛАСИРАНИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ 2022/2023 Г. ПО КРИТЕРИЯ СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ