Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – български граждани