Студентски съвет

Студентски съвет 2023
Студентски съвет 2023

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


За нас

Състав

Студентски съвет на Медицински университет Пловдив
Председател на СС
Виктория Карамилева
Виктория Карамилева
Председател на СС
тел.
e-mail: [email protected]
Главен секретар
Любен Стойков – главен секретар-
Любен Стойков
Главен секретар
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор МФ
Юлиян Дичев- зам. председател с ресор МФ-_opt
Юлиян Дичев
Заместник-председател с ресор МФ
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор ФДМ
Стефани Хаджиминчева- зам. председател с ресор ФДМ_opt
Стефани Хаджиминчева
Заместник-председател с ресор ФДМ
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор ФФ
Заместник-председател с ресор ФФ
Аделина Боянова
Заместник-председател с ресор ФФ
тел.
e-mail:
Заместник-председател с ресор MK

Заместник-председател с ресор MK
тел.
e-mail:
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
Теодора Димова- зам председател с ресор ФОЗ
Теодора Димова
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
тел.
e-mail:
Координатори на комисии
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
Лили Иванова- Координатор Социално-битови въпроси_opt
Лили Иванова
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по учебна и научна дейност
Даниел Стоилов – Координатор Учебна и научна дейност
Даниел Стоилов
Комисия по учебна и научна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
Славена Късовска – координатор Спортни мероприятия и ПЗ
Славена Късовска
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
Ана-Мария Георгиева- координатор ПР и обществени мероприятия
Ана-Мария Георгиева
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
Mohammed Jafar- Коорднинатор Международна дейност
Mohammed Jafar
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
Анета Читкушева- координатор Контрол и качество на обучение
Анета Читкушева
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Контролен съвет
Георги Георгиев
Контрол и качество на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Ерай Шакир
Учебна и научна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Иван Демянов
Международна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Алис Димитрова
Контрол и качество на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Божидар Балабанов
Спортни мероприятия и ПЗ
тел.
e-mail: [email protected]