Студентски съвет


Студентски съвет
Студентски съвет

Контакти

e-mail : student.council@mu-plovdiv.bg
Телефон :


Състав

Студентски съвет на Медицински университет Пловдив
Председател на СС
Ерай Шакир
Ерай Шакир
Председател на СС
тел.
e-mail: fm17026@mu-plovdiv.bg
Главен секретар
Светлана Бочева
Светлана Бочева
Главен секретар
тел.
e-mail: fdm5448@mu-plovdiv.bg
Заместник-председател с ресор МФ
Виктория Карамилева
Виктория Карамилева
Заместник-председател с ресор МФ
тел.
e-mail: fm17067@mu-plovdiv.bg
Заместник-председател с ресор ФДМ
Alis_Dimitrova
Алис Димитрова
Заместник-председател с ресор ФДМ
тел.
e-mail: fdm5729@mu-plovdiv.bg
Заместник-председател с ресор ФФ
Георги Асенов
Георги Асенов
Заместник-председател с ресор ФФ
тел.
e-mail: ff1987@mu-plovdiv.bg
Заместник-председател с ресор MK
Таня Гешева
Таня Гешева
Заместник-председател с ресор MK
тел.
e-mail: mc01650@mu-plovdiv.bg
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
Михаела Райчева
Михаела Райчева
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
тел.
e-mail: foz011047@mu-plovdiv.bg
Координатори на комисии
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
Лили Иванова
Лили Иванова
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
тел.
e-mail: fdm5671@mu-plovdiv.bg
Координатор на Комисия по учебна и научна дейност
Здравко Иванов
Здравко Иванов
Комисия по учебна и научна дейност
тел.
e-mail: fm17008@mu-plovdiv.bg
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
Стефан Михалев
Стефан Михалев
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
тел.
e-mail: fdm5624@mu-plovdiv.bg
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
Катерина Михайлова
Катерина Михайлова
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
тел.
e-mail: fm17110@mu-plovdiv.bg
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
Георги Буров
Георги Буров
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
тел.
e-mail: fm17117@mu-plovdiv.bg
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
Антони Божков
Антони Божков
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
тел.
e-mail: fm17117@mu-plovdiv.bg
Контролен съвет
Аделина Боянова
Фармацевтичен факултет
тел.
e-mail: ff2143@mu-plovdiv.bg
Дилек Кюлджева Фармацевтичен факултет
тел.
e-mail: ff1872@mu-plovdiv.bg
Стефан Стефанов
Медицински факултет
тел.
e-mail: fm16657@mu-plovdiv.bg
Николета Данчева
Факултет по дентална медицина
тел.
e-mail: fdm5574@mu-plovdiv.bg
Антоанета Бранкова
Медицински факултет
тел.
e-mail: fm16947@mu-plovdiv.bg