Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални сестрински грижи – Теория