Конспект за изпит по теория „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи.Теоретични основи” – I част

Конспект за изпит по теория „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи.Теоретични основи” - I част