Конспект за изпит по теория „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи.Теоретични основи” – II част

Конспект за изпит по теория „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи.Теоретични основи” - II част