Конспект за държавен изпит по Философия на акушерските грижи.Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи на специалност “ Акушерка “ / Теория /

Конспект за държавен изпит по Философия на акушерските грижи.Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи на специалност “ Акушерка “ / Теория /