Здравно осигуряване

Здравно осигуряване за студенти в редовна форма на обучение:

 1.  Първи курс – платени ли са здравните Ви вноски за месеците юли – октомври, след завършване на средното Ви образование?

  При повече от 3 (три) неплатени вноски губите здравноосигурителните си права.

  Можете безплатно да проверите здравноосигурителния си статус от страницата за електронни услуги на НАП.

  Ако имате неплатени вноски може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора  на НАП. Вноските могат да се заплатят чрез интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец. За просрочване на плащането им дължите лихва.

 2.  Втори до шести курс – задължително подавате декларация за здравно осигуряване за всяка учебна година поотделно.

  Свали декларация за здравно осигуряване

  Декларацията се подава при Диляна Атанасова, експерт – Университетски информационен център, ет. 1, стая № 6, тел.032 / 602 342, e-mail:delyana.atanasova@mu-plovdiv.bg

 3.  Декларацията се подава и при следните случаи:
  • Започване /прекратяване/ на трудово или гражданско правоотношение.
  • Получаване /спиране/ на наследствена или инвалидна пенсия.
  • Промяна на личните данни.
  • Прекъсване на обучението.
 4.  Здравното осигуряване се прекратява при изтичане на редовното обучение по учебен план, за специалностите както следва:
  • Медицина до м. Септември вкл.
  • Дентална медицина до м. Юни вкл.
  • Фармация до м. Декември вкл.
  • Акушерка и Мед. сестра до м. Юли вкл.
  • Управление на здравните грижи до м. Януари вкл.

Здравно осигуряване за студенти в задочна форма на обучение

 1. Всички студенти в задочна форма на обучение са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат здравноосигурителните си вноски.

За повече информация посетете сайта на НАП или на тел. 0700 18 700 (на цената на един разговор).