Студентите на МУ-Пловдив са активни участници в процеса на обучение

Студентите на Медицински университет – Пловдив участват активно в решенията за подобряване качеството на обучение, стана ясно от последния доклад на Университетската комисия по качеството (УКК), оглавявана от зам.-ректора по управление на качеството проф. д-р Иван Иванов.

Данните от работата на Комисията за академичната 2021/2022 г. показват, че студентите не само са основен източник на информация за провеждане на учебния процес, но и са своеобразен коректив за спазване на наложените високи стандарти.

На базата на получената от тях обратна връзка се извършват промени в посока усъвършенстване на обучението. Достоверността на резултатите от събраните мнения на студенти е гарантирана, тъй като част от процедурите са осъществени чрез използване на неперсонализирани акаунти в MS Office 365 и с активното съдействие на Студентски съвет, а също и с директна комуникация и проверки по сигнали, изпратени до УКК.

„От студентите зависи как ще ги обучават, как ще ги изпитват и колко ще научат“, категоричен е проф. Иванов. Обучаващите се в МУ-Пловдив могат своевременно да сигнализират електронно при пропуснато упражнение или лекция. Студентите имат ключова роля за осъществяване на текущ контрол и за своевременни корекции на стажа, вкл. и на летния стаж, чрез попълването на анонимни анкети. Изборът на най-добър преподавател всеки семестър стимулира качественото и завладяващо преподаване. Студентите сами определят първенците в състезанието „Най-добър студент за годината“.

С активната роля на студентите Университетската комисия по качеството реши следните основни проблеми през учебната 2021/2022 г.: технически проблеми по време на електронен изпит; незадоволително качество или пропуснати упражнения или лекции; тенденциозно отношение, неправилно оценяване, отстраняване поради преписване; нарушения в изпитния процес.

Извършените проверки водят до справедливо разрешаване на проблеми, които биха могли да се превърнат в конфликти или кризи. В резултат на работата на УКК са зачетени изпити при налични доказателства за технически проблем, коригиран е изпитен процес, сменени и санкционирани са преподаватели при пропуски и нарушения.

Изводите от работата на Университетската комисия по качеството за предходната учебна година са, че получената от студентите информация е използвана пълноценно за подобряване качеството на обучението. „Студентите трябва да са генератор и на идеи и от тях зависи всичко. Те трябва да се не само обект, но и субект на управление“, смята проф. Иванов.

Просперитетът на Медицински университет – Пловдив се дължи не само на професионализма и отдадеността на преподавателите, но и на жаждата за знания и умения на студентите и на тяхната осъзнатата отговорност за справедливост и за равнопоставеност.

Активното участие на студентите в процеса на обучение е гаранция за постигане на високо качество на обучението в Медицински университет – Пловдив.