Съобщение за студентите от 5 курс, специалност „Медицина“- упражнения по „Клинична алергология“

Практическите упражнения по „Клинична алергология“ ще се провеждат в сряда от 17.30 часа в Отделението по професионални болести с дейност по клинична алергология.
Първото упражнение ще се проведе на 25.09.2019г.