Съобщение за студентите от 5 курс, специалност „Медицина“ -лекционен курс по „Клинична алергология“

Лекционният курс по „Клинична алергология“ ще се провежда в петък от 15.00 часа във 2-ра аудитория на Аудиторния комплекс.

Първата лекция ще бъде четена на 27.09.2019г.