Студентите първокурсници, спечелили стипендия „Гипсън“ за академичната 2018/2019 г.

Началото на инициативата е поставено през 2004 г., когато американският филантроп и дарител Робърт Гипсън и неговата съпруга Нели Гипсън пристигат в България с желание да помогнат в областта на образованието. Инициативата стартира от Нели Лозанова, която е омъжена за Робърт Гипсън, бизнесмен и човек със специално отношение към младите хора и тяхното образование. За да завърши своето образование като студент, Гипсън е получил подкрепата на частни дарители и никога не забравя значението на този жест.

Всяка академична година Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американската фондация за България със седалище в Ню Йорк връчва стипендии на студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности.

Известни са вече имената на студентите първокурсници, спечелили стипендия „Гипсън“ за академичната 2018/2019 г. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията. Водещ критерий е високият успех.


От всички 52 висши училища в България стипендии получават 25 студенти-първокурсници, от които 4 са от Медицински университет – Пловдив:
1. Даяна Данаилова Куцева – Медицина
2. Ерай Ервин Шакир – Медицина
3. Мария Николова Бачева – Фармация
4. Цветелин Николаев Колев – Медицина

Честито на студентите от МУ – Пловдив, спечелили тези стипендии!