Студентска научна конференция в Университет „Семелвайс“, Будапеща.

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 13 до 15 февруари 2019 г. ще се проведе Студентска научна конференция в Университет „Семелвайс“, Будапеща.

Конференцията е насочена към студенти по медицина, дентална медицина и фармация.

За по-подробна информация и регистрация вижте ТУК.

Крайният срок за регистрация е 7 декември 2018 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД