Студентска научна конференция по хирургия в Медицински университет – Пловдив

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ   imageЗа втора поредна година студенти от МУ-Пловдив организират научна хирургична конференция. Тази година фокусът е върху злокачествените заболявания в хирургията. Конференцията ще се проведе на 19 март от 16ч. в 1-ва аудитория на Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив с програма, която може да откриете .  Постерната сесия ще бъде оценявана от научно жури. В сесията могат да участват студенти и млади лекари. Резюметата на научните разработки ще бъдат публикувани в сборник. След края на събитието участниците ще получат сертификати. НЯМА такса за участие в конференцията, независимо от активността на участника.