Студентски конкурс на тема «Здравословно и вкусно : Мисията (не)възможна ?»Студентски конкурс
за есе, фотография или карикатура
на тема
«ЗДРАВОСЛОВНО И ВКУСНО: МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА?»
Конкурсът е отворен за всички студенти на МУ-Пловдив
Езици: български, английски, френски
Календар: 28.9.2019 – обявяване на конкурса
27.11.2019 – краен срок за получаване на творбите
2-5.12.2019– обявяване на резултатите и връчване на наградите на победителите и сертификатите за участие
Допълнителна информация и контакт: [email protected]

Покана