poster2021_contest_bg_3logos

Студентски конкурс „Най-добър превод от френски език  на художествен текст, публикуван от лекар-писател“