Студентски практики – фаза 2 – лято 2021

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Бихме желали да Ви информираме, че пълна информация за проект „Студентски практики – фаза 2“ е публикувана на Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/studentski-praktiki/.

Информираме Ви, че последната начална дата за студентски практики преди летния период е 25 юли 2021 г., а първата начална дата за студентски практики след летния период е 27 септември 2021 г.

Отново напомняме, че договорите за практическо обучение следва да се представят на техническите изпълнители по специалности най-късно 10 работни дни преди началната дата на практиката.

Екип на Медицински университет – Пловдив по проект „Студентски практики – фаза 2“