Студентски професионални стажове на Университетската агенция за франкофонията AUF


През 2019 г. Университетската агенция за франкофонията AUF ще финансира студентски професионални стажове (след 2. курс) с продължителност 1 до 3 месеца (април – декември 2019 г. ).

Кандидатства се само по електронен път чрез платформата http://formulaires.auf.org/.

Информация и регламент: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/01/SP2019_reglement.pdf

Срок за подаване на кандидатурите : 10 март 2019 г.