Студентски съвет на МУ – Пловдив и Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ със специално събитие за студентите на МУ – Пловдив

Здравните последствия от замърсяването на въздуха са във фокуса на специално събитие, което ще се проведе на 5 март от 15.15. часа в 3. аудитория на Аудиторния комплекс и е насочено към студентите на МУ – Пловдив.
Линк за регистрация: https://forms.gle/Adc9rNAQ7jbzjn2C9

Замърсяването на въздуха е най-значимият екологичен рисков фактор, който причинява високи нива на лошо здраве и преждевременна смъртност, генерира високи социално-икономически разходи, а източниците му са тези, които са отговорни и за климатичната криза. Целта на събитието е да повиши осведомеността на студентите относно влиянието на качеството на въздуха върху здравето и да акцентира върху чистия въздух като ключов фактор за предотвратяване на заболяванията.
Организаторите, съвместно от Студентски съвет на МУ-Пловдив и Сдружение „Въздух за здраве“ с Лекарската мрежа, създадена към него, са поканили за участие:

  • д-р Александър Симидчиев – председател на Сдружение „Въздух за здраве“, специалист по белодробни болести в МВР – болница в София, народен представител в 45-о, 46-о, 47-о, 48-о и 49-о Народно събрание, заместник-председател на парламентарната Комисия по здравеопазване в Народното събрание;
  • доц. д-р Ангел Джамбов, дмн., от Катедрата по хигиена на ФОЗ (МУ–Пловдив) и ръководител на направление „Околна среда и здраве“ към Научноизследователски институт на МУ–Пловдив и член на Лекарска мрежа „Въздух за здраве“;
  • ас. д-р Костадин Костадинов, мзм, от атедра „Социална медицина и обществено здраве“ на ФОЗ (МУ – Пловдив) и член Лекарска мрежа „Въздух за здраве“;
  • д-р Веселка Христамян, лицево-челюстен хирург, преподавател в МУ–Пловдив, зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и член на Комисията по екология към Общински съвет – Пловдив. Член на „Въздух за здраве“ и на Национално обединение „Дишай България“;
  • Захари Влайков и Александър Сиджимов – от студентската мрежа „Въздух за здраве“, създадена към Медицинския университет – София.

Модератор на събитието ще бъде Виктория Карамилева, председател на Студентския съвет на Медицински университет – Пловдив.

Събитието ще се проведе на 5 март 2024 г, от 15:15 часа, в Аудитория 3 на Аудиторния комплекс.
Участниците ще получат сертификати!
Очакваме Ви!
https://forms.gle/Adc9rNAQ7jbzjn2C9