Кандидатстване за стипендии за зимен семестър по проект „Студентски стипендии – Фаза 1“

На вниманието на студентите на МУ – Пловдив

Уважаеми студенти,

На 28 ноември 2016 г. стартира кампанията за зимен семестър на 2016/17 уч. година по Проект “Студентски стипендии – Фаза 1“.

  • Информация за кандидатстване за „Студентски стипендии – Фаза 1“ – зимен семестър 2016/17г.
  • Уебсайт на прект „Студентски стипендии – Фаза 1“
  • Срок за подаване на документи: 28.11.2016г. – 18.01.2017г.
    Краен срок за генериране на формуляри в програмата на проекта: 15.01.2017г.

    Учебен отдел, Стипендии
    Инспектор Д. Атанасова