Студентския конкурс за художествен превод от френски на български или английски език на публикуван текст от писател лекар, за наградата на Ректора на Медицински университет – Пловдив