Студентският съвет на МУ-Пловдив домакин на Общото събрание на НПСС

Аудиторен комплекс

Студентският съвет на Медицински университет – Пловдив ще бъде домакин на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, което ще се проведе на 1. юни от 10 часа в Аудиторния комплекс на висшето училище.

В дневния ред е включен доклад на председателя на НПСС Ангел Стойков за периода 18.02. – 31.05.2024 година и доклад на Контролния съвет на организацията. Членовете на Общото събрание ще обсъдят и приемат годишен бюджет и годишен план за дейността на НПСС за 2024 г., ще обсъдят политики, позиции и партньорства. Предвидено е приемане на промени в правилника за дейността и сформиране на постоянни комисии.