СТУДЕНТСТКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 2010—2012 (ЕСФ)

ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 2010 – 2012 (летен семестър 2012)Стартира кандидатстване за СТИПЕНДИЯ И НАГРАДА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСТКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 2010—2012” СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДЗа стипендии и награди  могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение на Медицински университет Пловдив, при посочените по-долу условия: