СУБ-Пловдив кани на Международна конференция за млади учени


Международна конференция за млади учени организира Съюз на учените в България – Пловдив. Десетото издание на форума ще се проведе от 20 до 23 юни 2024 г. в хибриден формат. Целта на събитието е да предостави възможност на млади учени от различни страни да презентират своите научни постижения и да придобият опит в представянето на творчески идеи и резултати.

Подробна информация за конференцията може да намерите на следния адрес: https://usb-young-scientists.org/
За регистрация: https://usb-young-scientists.org/conf2024/
За допълнителни въпроси: [email protected]