Св. Иван Рилски Чудотворец, 19 октомври – Ден на българския лекар