Световен ден на редките болести

Всяка година в последния ден от месец февруари се чества Световният ден на редките болести. Кампанията за увеличаване осведомеността на населението относно редките болести е създадена от EURORDIS и нейния Съвет на националните сдружения през 2008 година. Тази година инициативата е под мотото „Show your rare, show you care” – „Покажи твоята рядкост, бъди съпричастен“.

За рядко заболяване се счита всяко, което засяга по-малко от 1 на 2000 граждани. Повечето редки болести са генетични и присъстват през целия живот на човека, дори ако симптомите не се появят веднага след раждането. Редките заболявания се характеризират с голямо разнообразие от симптоми и признаци (https://www.rarediseaseday.org/article/about-rare-disease-day).

Катедрата по Микробиология и имунология на Медицински университет – Пловдив и Лабораторията по Клинична имунология на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив активно участват в обучението, диагностиката и лечението на хората с редки имуномедиирани болести – първични имунни дефицити (ПИД).

Денят на хората с редки болести ще бъде отбелязан на 28.02.2019 г. (четвъртък) от 13 ч. пред Община Пловдив. Мероприятието е организирано от Национален алианс на хора с редки болести, Асоциация НАЕ (наследствен ангиоедем), Община Пловдив, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Група „Персенк” и представители на пациентски организации и членове на техните семейства.

В знак на солидарност към милионите болни по света, присъстващите ще се включат в масовото вдигане на ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа, а в небето ще бъдат пуснати разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести (https://www.raredis.org/archives/11828?lang=bg).