Световен ден за борба със СПИН 2020 – „Глобална солидарност, гъвкави услуги“
Световният ден за борба със СПИН, който се отбелязва на 1-ви декември, тази година е под надслов „Глобална солидарност, гъвкави услуги“.

ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве с почти 2 милиона новоинфектирани лица през 2019 г.

В световен мащаб близо 68% от инфектираните получават антиретровирусна терапия, а в България 98% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия.

Информационният плакат е изготвен от студенти на МУ-Пловдив.