Световен ден за борба със СПИН 2020

Световен ден за борба със СПИН 2020 - „Глобална солидарност, гъвкави услуги“