Световен конгрес по дигитално зъболечение.

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“ има удоволствието да Ви информира че от 23 до 25 януари 2020 г. в гр. Париж ще се проведе Световен конгрес по дигитално зъболечение.

В програмата се предвиждат лекции от 38 международно известни специалисти, 12 практически семинара и др.

Повече информация, на френски и английски език, ще откриете на сайта на събитието https://preview.mailerlite.com/m3e9x5/1307814039388161655/l8f4/, а работната програма – тук

С уважение,
проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД