Световна седмица, посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците

СВЕТОВНА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ОТГОВОРНО ПРИЛАГАНЕ НА АНТИБИОТИЦИТЕ

(16.-22.11. 2015 г.)

По инициатива на СЗО за първи път в света се организира кампания за осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците. Тя се провежда в седмицата между 16 и 20 ноември и е насочена към пациенти, медици и правителства за мерки при внимателното използване на тези лечебни средства.

В първата Световна седмица за информираността относно правилно прилагане на антибиотиците за пореден път се чества и Европейският ден на антибиотиците – 18 ноември, организиран от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

По този повод Националният център по заразни и паразитни болести в София провежда еднодневна конференция на 18 ноевмри, на която ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с  използването на антибиотиците и проблемите с антибиотичната резистентност.

Катедрата по Микробиология и имунология при Медицински Университет-Пловдив напомня за застрашаващите размери на антибиотичната резистентност в глобален мащаб, резултат от неконтролируемата употреба на антибиотици. Те са ценен ресурс, но трябва да се използват разумно – при строги индикации, в подходящи дози и време и след предписване от лекар.  Катедрата по Микробиология и Имунология при МУ-Пловдив и Лабораторията по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив контролират резистентността към антибиотици чрез нейното проследяване и даване на адекватна информация на заинтересуваните клиницисти, изписващи антибиотици, за етиологичната структура на инфекциите и нивата на резистентност.

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В АНТИБИОТИЧНАТА УПОТРЕБА

16.11.2015 г.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмРъководител Катедра Микробиология и Имунология при МУ-Пловдиви началник на Лаборатория по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив

СВЕТОВНА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ОТГОВОРНО ПРИЛАГАНЕ НА АНТИБИОТЦИИТЕ (16.-22.11. 2015г.)   По инициатива на СЗО за първи път в света се организира кампания за осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците. Тя се провежда в седмицата между 16 и 20 ноември и е насочена към пациенти, медици и правителства за мерки при внимателното използване на тези лечебни средства. В първата Световна седмица за информираността относно правилно прилагане на антибиотиците за пореден път се чества и Европейският ден на антибиотиците – 18 ноември, организиран от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). По този повод Националният център по заразни и паразитни болести в София провежда еднодневна конференция на 18 ноевмри, на която ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с  използването на антибиотиците и проблемите с антибиотичната резистентност. Катедрата по Микробиология и имунология при Медицински Университет-Пловдив напомня за застрашаващите размери на антибиотичната резистентност в глобален мащаб, резултат от неконтролируемата употреба на антибиотици. Те са ценен ресурс, но трябва да се използват разумно – при строги индикации, в подходящи дози и време и след предписване от лекар. Катедрата по Микробиология и Имунология при МУ-Пловдив и Лабораторията по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив контролират резистентността към антибиотици чрез нейното проследяване и даване на адекватна информация на заинтересуваните клиницисти, изписващи антибиотици, за етиологичната структура на инфекциите и нивата на резистентност.   16.11.2015г. Проф. Мариана Мурджева Ръководител Катедра Микробиология и Имунология при МУ-Пловдив и началник на Лаборатория по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив