Световната седмица на имунизациите от 24 до 30 април

Медицински университет – Пловдив отбелязва Световната седмица на имунизациите в периода 24-30 април.


Инициативата е на Асоциация на студентите медици – Пловдив и има за цел да насочи вниманието на обществото към важността на имунизациите за човешкото здраве и благополучие. Ваксините осигуряват индивидуална защита от опасни заразни болести, но ползата от тях не се ограничава само до предпазването на конкретния човек. Когато всички хора, които могат да бъдат ваксинирани, се ваксинират, тогава спира разпространението на съответната заразна болест.

По този начин – заедно, ваксинираните хора защитават онези, които поради медицински причини или поради неподходяща за имунизации възраст са най-уязвими. Всеки човек има правото да бъде ваксиниран, но и задължението да споделя обществената отговорност да пази тези, които не могат да се предпазят сами.