Sedmica na imunizaciite

Световната седмица на имунизациите от 24 до 30 април