Свикване на Общото събрание на ФДМ, МУ-Пловдив на 14.09.2022г. от 10:00 часа

Заповед за Общо събрание на ФДМ

Обява за Общо събрание на ФДМ

Покана за Общо събрание на ФДМ