Свободни места в рехабилитационните бази на МУ-Пловдив

Планински рехабилитационен център „Цигов Чарк“ обявява свободна стая за I смяна (01-08.08.2022г. – 08.08.2022г.)

Морски рехабилитационен център „Велика“ обявява свободно място за VIII смяна (27-08.08.2022г. – 03.09.2022г.)

За резервации тел. : 032/200 538 – Даниела Георгиева и Румяна Запрянова