Свободни места за платено обучение.

Уважаеми кандидат-студенти,

Медицински университет – Пловдив обявява следните свободни места за платено обучение, както следва:

  • 2 места за специалности във Факултета по обществено здраве – Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент и
  • 1 място за специалността Рехабилитатор, към Медицински колеж.
  • За посочените места могат да кандидатства кандидат-студенти положили конкурсен изпит в Медицински университет – Пловдив, имащи състезателен бал, и към момента не са класирани. Желаещите следва да изпратят имейл (заявление) на [email protected] , до 12:00 ч на 12 септември 2023 г., в който да посочат:

  • за коя специалност желаят да кандидатстват (посочва се само едно желание)
  • вх. номер,
  • трите имена по лична карта и
  • ЕГН.
  • Кандидатите ще бъдат класирани по посоченото желание и бал.

    Заявки изпратени след определения час няма да бъдат обработени!