Свободни места за прием на студенти

  Медицински университет – Пловдив обявява три свободни места за прием в специалността Медицинска сестра. Във връзка с това каним всички кандидат-студенти, положили успешно изпити в Кандидатстудентската кампания на Университета и желаещи да участват в класиране за незаетите места, да подадат заявление на имейл: ksk@mu-plovdiv.bg .
  Заявлението следва да съдържа:
  – имената на кандидат-студента,
  – вх. № и
  – желанието да участва в класиране за свободните места в специалността Медицинска сестра.
  Подалите заявление запазват правата си да участват в класирания със заявените в състезателния картон желания.
  Срок за прием на заявления: от 05.09.2022 г. до 12:00 часа на 08.09.2022 г.
  Класирането ще се обяви на 09.09.2022 г. след 14:00 ч.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Медицински университет – Пловдив обявява свободни места за платен прием, както следва в специалностите:
  – Дентална медицина – 4
  – Фармация – 5.

  За обявените места могат да кандидатстват кандидат-студенти, положили успешно изпити по биология и химия в Медицински университети в страната, както и наши кандидати, желаещи да променят желанието и посочат една от тези специалности.

 • Кандидат-студентите, положили изпити в друг Университет, трябва да представят следните документи:
 • 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие;
  2. Удостоверение за положени кандидатстудентски изпити (редовна сесия) с резултати от изпитите по биология и химия за КСК 2022 г.
  3. Да заплатят такса в размер на 120 лв.
  Таксата се заплаща в Университета след представяне на горните документи.
  Документите се подават в сградата на Университетския информационен център, ет. 1, ст. 5, от 05.09. до 12:00 ч. на 08.09.2022 г. (без 06.09.2022 г.), работно време: 10:00 ч. до 12:00 ч.

 • Кандидат-студентите, положили изпити в Медицински университет – Пловдив, трябва да подадат заявление на имейл: ksk@mu-plovdiv.bg .
 • Заявлението следва да съдържа:
  – имената на кандидат-студента,
  – вх. № и
  – желанието да участва в класиране за свободните места за една от посочените специалности.
  Подалите заявление запазват правата си да участват в класирания със заявените в състезателния картон желания.

  Срок за прием на заявления: от 05.09.2022 г. до 12:00 часа на 08.09.2022 г.
  Класирането ще се обяви на 09.09.2022 г. след 14:00 ч.