Свободно място в V-a смяна на морски рехабилитационен център „Велика“

Морски рехабилитационен център „Велика“ обявява свободно място в V-a смяна (16.07-23.07 2022г.)

За резервации тел. : 032/200 538 – Даниела Георгиева и Румяна Запрянова ФСО МУ