Търгове

  • Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост на обща площ от 12 (дванадесет) кв. метра, за поставяне, инсталиране и експлоатация на 12 (дванадесет) броя вендинг автомата за продажба на топли напитки, № Р-340/10.03.2021 г.
  • Процедура по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост за продажба на движими вещи – моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) – частна държавна собственост на Медицински университет гр. Пловдив
  • Заповед N:Р-88/27.01.2017
  • Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем
  • Процедура по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост за продажба на движими вещи – моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) – частна държавна собственост на Медицински университет гр. Пловдив