Тържествен академичен съвет и удостояване на проф. д-р Джордж Сандор с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на МУ – Пловдив