plakat_tas_05_2019en

Тържествен академичен съвет и удостояване на проф. д-р Джордж Сандор с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на МУ - Пловдив