ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ