Тържествена промоция на Випуск 2017 на Факултета по обществено здраве