Тържествена промоция на завършилите обучението си студенти във Факултета по обществено здраве