Тържествена церемония по връчване на свидетелствата за призната специалност на медицински и немедицински специалисти

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ,
ПРИДОБИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕЗ МАЙСКА СЕСИЯ НА 2019 Г.

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ОБЯВЯВА,
ЧЕ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ на ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
на 11 ОКТОМВРИ 2019 г. /ПЕТЪК/,
в 4-ТА АУДИТОРИЯ НА АУДИТОРЕН КОМПЛЕКС.
МОЛИМ ВСИЧКИ ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ СДО в
12.00 Ч., ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОГИ и
за ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВОТО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ,
срещу представена бележка от библиотеката