pokana_sdo_10_2019_02

Тържествена церемония по връчване на свидетелствата за призната специалност на медицински и немедицински специалисти