ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА ПЕТИ ВИПУСК МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ – ПЕТИ ВИПУСК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА ПЕТИ ВИПУСК МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2013 г. от 11.00 часа В ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ.

ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ТОГИ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ГАРДЕРОБА, КАКТО СЛЕДВА:   

22.04.2013 Г. ОТ 9.00 – 12.00 Ч. И ОТ 13.00 – 15.00 ЧАСА

23.04.2013 Г. ОТ 9.00 – 12.00 Ч. И ОТ 13.00 – 15.00 ЧАСА

24.04.2013 Г. ОТ 9.00 – 12.00 Ч. И ОТ 13.00 – 15.00 ЧАСА

25.04.2013 Г. ОТ 9.00 – 12.00 Ч. И ОТ 13.00 – 15.00 ЧАСА

26.04.2013 Г. ОТ 8.30 – 10.30 ЧАСА.

ТОГИТЕ ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ ОБРАТНО ВЕДНАГА СЛЕД ПРОМОЦИЯТА.

Инсп. Учебен отдел ФФ