Тържествено дипломиране на 73-ти випуск ЛЕКАРИ по МЕДИЦИНА


След успешно завършен 6-годишен курс на обучение 358 дипломанти на Медицинския факултет на МУ – Пловдив придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „лекар”.