Тържествено откриване на академичната 2023-2024 година