ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА ПЪРВИ КУРС АКУШЕРКИ

Детето се появява на този свят благодарение на гениален „механизъм“ – раждането. Векове наред до родилката стои друга жена, която помага – възрастна или млада, обучена или самоука, майка или баба, просто акушерка.

Да си акушерка е не просто професия, а призвание. Привилегията да се докоснеш до новия живот в неговата съвършена чистота, носи чувство на гордост, удовлетворение и малко страх.

На 07.10.2022 година в Катедра по акушерски грижи на Факултета по обществено здраве към МУ-Пловдив се проведе тържествено посрещане на новите попълнения в специалност „Акушерка”. Това е една дългогодишна традиция, с която приемаме в сплотеното си семейство новите членове.

Деканското ръководство на ФОЗ и академичният състав на Катедра по акушерски грижи им пожелават кураж, постоянство и нестихващ стремеж към усъвършенстване!

На добър час!